برنامه آینده شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران

برنامه‌های هیات‌ مدیره برای سال ۱۴۰۰ شامل موارد ذیل است که تمامی اهتمام خود را در جهت عملیاتی نمودن آن می‌نماید:

  • بررسی بازارهای مرتبط با صنعت ساخت و ساز با رویکرد ایجاد زنجیره ارزش در شرکت بهار اقتصاد کامیاران
  • بازنگری برنامه ریزی استراتژیک با توجه به فعالیت شرکت، ارتباط با گروه مالی و سیاست‌های بانک و استخراج KPI (شاخص کلیدی عملکرد) مرتبط
  • تدوین شناسنامه مشاغل شرکت با رویکرد استاندارد و الزامات حوزه منابع انسانی
  • به روزرسانی ساختار سازمانی با رویکرد متمرکز نمودن فعالیت‌های تخصصی منطبق با استراتژی‌های شرکت
  • تشکیل کمیته‌های تخصصی حسابرسی، سرمایه‌گذاری، فرآیند و دستورالعمل‌ها و ارتقا، در راستای بهبود عملکرد، شفافیت اطلاعات، افزایش بهره‌وری و توسعه منابع مالی
  • استفاده از فناوری روز در جهت اتوماسیون سازی فرآیندهای اصلی و پشتیبان شرکت
  • بازنگری و تدوین دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها منطبق با اهداف استراتژیک شرکت
  • ایجاد نظام ارزیابی عملکرد شرکت در راستای تدقیق دستیابی به اهداف
  • توسعه فعالیت‌های حوزه منابع انسانی در راستای ارتقا شرکت (آموزش، ارزیابی پرسنل، نظام ارتقا و …)
  • تدوین، پیاده‌سازی و استخراج (شاخص کلیدی عملکرد) KPI  نظام بودجه‌ریزی