اهداف استراتژیک

مهمترین اهداف استراتژی این شرکت در راستای نیل به تحقق برنامه استراتژیک خود موارد ذیل می‌باشد.

  • ورود به بازار سرمایه‌گذاری و ساخت املاک اداری، تجاری و مسکونی در کشور
  • افزایش سطح بهره‌وری منابع و دارایی‌های شرکت از طریق شناسایی و فعالیت در بازارهای جدید (اقتصاد دیجیتال، کشاورزی و معادن)