ارزش‌های سازمانی شرکت بهار اقتصاد کامیاران

این شرکت در راستای رسالت خود ارزش‌های سازمانی ذیل را سرلوحه مسیر رسیدن به اهداف خود قرار داده است.

  • توسعه همکاری تجاری
  • ارتقا جایگاه اجتماعی سازمان
  • رعایت اصول و شئونات اسلامی
  • حفظ و رعایت مصالح عالیه بانک آینده
  • کمال گرایی، تعالی سازمان و بهبود مستمر
  • ارزش‌افزایی برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان
  • رعایت عزت و کرامت انسانی و اخلاق حرفه‌ای
  • ارج نهادن به موفقیت‌های گروهی و روحیه کار تیمی
  • نوآوری، یادگیری سازمانی و آینده‌نگری در فعالیت‌های سازمانی